Garengpung - Inovasi Teknologi Serangga bersuara Nyaring

Oleh: Muhamad Rai · Kamis, 25 Oktober 2018 11.34 · 1.221

 -

#PetuahPetuah

Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.

Ki Hajar Dewantara