Jangan Menyerah Ayo Sekolah! Daftarkan KIP tamatkan SMK!

Oleh: Galih · Selasa, 25 Oktober 2016 10.20 · 2.436

Iklan layanan masyarakat persembahan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

© 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#PetuahPetuah

Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.

Ki Hajar Dewantara